Výrobcovia

chutovecky.sk - Vaše obľúbené mňamky

Adresa:

red MADE,s.r.o.
Čepenská 1214/29

926 01  Sereď


E-mail:
info@mojakavicka.sk

IČO:
46364269
DIČ:
SK2023352947


Peňažný ústav: VÚB Banka,a.s.
Číslo účtu: Účet: 2951071057/0200, IBAN: SK3502000000002951071057, SWIFT: SUBASKBX

Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde v Trnave, vložka č. 28204/T.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Sme platcami DPH.